عملکرد درخشان ماشین سازی اراک در سال سخت اقتصادی
عملکرد درخشان ماشین سازی اراک در سال سخت اقتصادی
از عقد قراردادهای متعدد با صنایع مختلف تا فراهم کردن زیرساخت ها برای توسعه فعالیت‌های فاراک

اقتصادوبیمه؛

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ماشین سازی اراک صبح پنج شنبه ۲۱ دیماه ۱۴۰۲ با حضور اکثریت سهامداران درحال برگزاری است .

((گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه اقتصاد و بیمه))