عملکردی درخشان و بارز از گروه صنعتی بارز
عملکردی درخشان و بارز از گروه صنعتی بارز
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتي بارز (سهامی‌عام) مورخ 20/04/1400 در محل سالن اصلي همايشهاي مجموعه فرهنگي تلاش برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۸۴/۰۲ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا توکلي بنيزي بود، که خانم افسانه اروجي و آقای عليرضا بني اسدي در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدي فکري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۲/۴۵۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.