عملکرد«پتروشیمی جم» در ۷ ماهه نخست برسی شد
عملکرد«پتروشیمی جم» در ۷ ماهه نخست برسی شد
شرکت پتروشیمی جم در 7ماهه منتهی به مهراز فروش محصولات خود 20055میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 2788میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

شرکت پتروشیمی جم در ۷ماهه منتهی به مهراز فروش محصولات خود ۲۰۰۵۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۲۷۸۸میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۷ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد رشد داشته است.