عملمرد بینظیر مجتمع جهان فولاد سیرجان 
عملمرد بینظیر مجتمع جهان فولاد سیرجان 
مجتمع جهان فولاد سیرجان در دورۀ 12 ماهه سال مالی 1401، 2258 میلیارد تومان سود خالص (301 ریال به ازای هر سهم) کسب کرد که 52 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد دارد.

اقتصادوبیمه؛

مجتمع جهان فولاد سیرجان در دورۀ ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۱، ۲۲۵۸ میلیارد تومان سود خالص (۳۰۱ ریال به ازای هر سهم) کسب کرد که ۵۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد دارد.

 

مبلغ فروش دوازده ماهه شرکت ۱۴٫۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه ۳۱ درصد افزایش دارد، همچنین حاشیه سود ناخالص با ۳ واحد درصد افزایش، از ۱۷ به ۲۱ درصد رسیده است.

مبلغ فروش شرکت در زمستان ۵۷۵۸٫۹ میلیارد تومان است که رکورد جدیدی برای شرکت محسوب می‌شود. شرکت از نظر درآمد نسبت به پاییز ۱۰۷ درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵درصد رشد را تجربه کرده‌است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل زمستان ۱۴۰۱، ۲۷ درصد بوده‌ که نسبت به فصل پاییز ۱۰ درصد رشد و نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۰ نیز ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

آخرین قیمت سهم ۵۰۵۰ ریال است و در سه ماه گذشته ۸۷ درصد رشد داشته‌است. شرکت در یک سال گذشته نیز ۶۸ درصد بازدهی کسب کرده‌است