عدم نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان برای تمدید اعتبار بیمه بازنشستگان
عدم نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان برای تمدید اعتبار بیمه بازنشستگان

اقتصاد و بیمه- مدیرکل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای تمدید اعتبار بیمه بازنشستگان دولت هیچ نیازی به مراجعه حضوری آنان به دفاتر پیشخوان نیست. به گزارش اقتصاد و بیمه ،جمشید شایانفر، مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در صندوق کارکنان دولت قریب به […]

اقتصاد و بیمه- مدیرکل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای تمدید اعتبار بیمه بازنشستگان دولت هیچ نیازی به مراجعه حضوری آنان به دفاتر پیشخوان نیست.

به گزارش اقتصاد و بیمه ،جمشید شایانفر، مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در صندوق کارکنان دولت قریب به ۱۲ هزار موسسه بیمه گذار داریم، که روند اعتبار دهی به بیمه کارکنان دولت به این ترتیب است که به ازای هر لیست حق بیمه‌ای که در انتهای ماه از طرف موسسه بیمه گذار برای بیمه سلامت ارسال می شود، سامانه های بیمه به صورت خودکار ۲ ماه اعتبار بیمه شده را افزایش می دهد.

شایانفر افزود: نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که اعتبار بیمه کارمندان دولت به پرداخت حق بیمه منوط نشده است و صرفا ارسال لیست در پایان ماه مورد تاکید است، بنابراین انتظار می رود که لیست مورد نظر در موعد مقرر به بیمه ارسال شود؛ لذا تمدید اعتبار بیمه بازنشستگان دولت به هیچ وجه نیازمند مراجعه حضوری آنان به دفاتر پیشخوان نمی باشد.

وی تصریح کرد: در شهریور ماه سال جاری از قریب به ۱۲ هزار موسسه بیمه گذار صرفا ۶۰ موسسه لیست را به موقع ارسال نکرده اند، به عبارت دیگر ۹۹/۵ درصد بیمه گذاران به موقع لیست حق بیمه کارکنان خود را ارسال نموده اند و تنها ۰/۵ درصد آنها به موقع لیست حق بیمه را برای بیمه ارسال نکرده اند و در راستای خدمت رسانی بهینه به کلیه بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت از تمام مؤسسات بیمه گذار درخواست می گردد به موقع و در پایان هر ماه لیست حق بیمه کارکنان خود را به بیمه سلامت ارسال نمایند.