به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با تولید  ۸۰۹٫۵۵۷  مگاوات ساعت انرژی در دی ماه سال جاری ، مجموع تولید خود در ۱۰ ماهه سال را به ۱۲٫۴۰۵٫۱۱۴  مگاوات ساعت رسانده است. همچنین مجموع  […]

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با تولید  ۸۰۹٫۵۵۷  مگاوات ساعت انرژی در دی ماه سال جاری ، مجموع تولید خود در ۱۰ ماهه سال را به ۱۲٫۴۰۵٫۱۱۴  مگاوات ساعت رسانده است.
همچنین مجموع  آمادگی تولید این نیروگاه در  دی ماه سال جاری به میزان ۱٫۴۶۸٫۱۵۰ مگاوات ساعت بوده است، که با احتساب این آمار مجموع آمادگی ابراز شده این نیروگاه از ابتدای سال تاکنون به میزان ۱۴٫۶۷۴٫۲۶۱ مگاوات ساعت به ثبت رسیده است.