به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با تولید  809.557  مگاوات ساعت انرژی در دی ماه سال جاری ، مجموع تولید خود در 10 ماهه سال را به 12.405.114  مگاوات ساعت رسانده است. همچنین مجموع  […]

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با تولید  809.557  مگاوات ساعت انرژی در دی ماه سال جاری ، مجموع تولید خود در 10 ماهه سال را به 12.405.114  مگاوات ساعت رسانده است.
همچنین مجموع  آمادگی تولید این نیروگاه در  دی ماه سال جاری به میزان 1.468.150 مگاوات ساعت بوده است، که با احتساب این آمار مجموع آمادگی ابراز شده این نیروگاه از ابتدای سال تاکنون به میزان 14.674.261 مگاوات ساعت به ثبت رسیده است.