عبور ارزش بازار فملی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
عبور ارزش بازار فملی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان

ارزش بازار شرکت ملی صنایع مس ایران در بازار بورس ایران «فملی» از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

اقتصاد و بیمه – ارزش بازار شرکت ملی صنایع مس ایران در بازار بورس ایران «فملی» از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش مس پرس، در معاملات بورس در روز شنبه نهم اردیبهشت، ارزش بازار شرکت ملی صنایع مس ایران از مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد./