عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل پتروشیمی جم شد
عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل پتروشیمی جم شد
عبدالرحیم قنبریان از سوی هیات مدیره پتروشیمی جم بعنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.

عبدالرحیم قنبریان از سوی هیات مدیره پتروشیمی جم بعنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما “، وی پیش از این سابقه عضویت در هیات مدیره هلدینگ نفت و گاز پارسیان، عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی پتروشیمی شیراز و مدیرعاملی شرکت کیمیای پارس خاورمیانه از شرکت‌های تابعه پتروفرهنگ را عهده دار بوده است.
وی جایگزین رضا علیزاده سرپرست شرکت پتروشیمی جم شده است.