در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با برنامه ریزی و همت کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، با ‏افزایش ظرفیت تولید ضمن ثبت رکورد جدید، جهش بلند تولید در این مجموعه عظیم صنعتی اتفاق افتاد. ‏ به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت […]

در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با برنامه ریزی و همت کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، با ‏افزایش ظرفیت تولید ضمن ثبت رکورد جدید، جهش بلند تولید در این مجموعه عظیم صنعتی اتفاق افتاد. ‏
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در بزرگ‌ترین ‏هاب گازی غرب آسیا، با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در اقدامی کم نظیر با انجام عملیات تعمیرات اساسی کارخانه ‏NGL900‎‏ ‏به عنوان منبع اصلی خوراک این پالایشگاه که راسا توسط نیروهای متخصص شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس صورت ‏گرفت منجر به افزایش خوراک ورودی، ۲۰ درصد افزایش تولید و پیشی گرفتن از برنامه راهبردی تولید در شش ماه نخست سال ‏‏۱۴۰۰ شد، تا ظرفیت تولید پایدار این پالایشگاه از مرز ۶۵ درصد عبور کند. ‏
اهمیت افزایش ظرفیت و تولیدات استراتژیک بیدبلند خلیج فارس، در راستای تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر ‏در نهایت منجر به افزایش تولیدات صنعت پتروشیمی خواهد شد و این زنجیره تامین و تولید در شرایط فعلی دستاوردی بزرگ ‏برای پایداری تامین ارز کشور محسوب می‌شود.‏