طرح اطلاع رسانی گروه پیشران پیشرفت ایران
طرح اطلاع رسانی گروه پیشران پیشرفت ایران
کارگروه اطلاع رسانی شرکتهای پیشران پیشرفت ایران با حضور مدیران روابط عمومی هفت هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور تشکیل جلسه داد

در جلسه کارگروه اطلاع رسانی شرکتهای گروه پیشران پیشرفت ایران مطرح شد؛

به گزارش اقتصاد و بیمه و به نقل از  روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، نشست هم اندیشی کارگروه اطلاع رسانی پیشرانان پیشرفت ایران به منظور هماهنگی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های پیش رو و ارائه گزارش شرکتها و ارزیابی کارهای انجام شده در تاریخ هفتم خردادماه با حضور دبیر گروه پیشرانان و اعضاء کارگروه یادشده برگزار شد.

در این جلسه، گزارش اهم اقدامات انجام شده توسط هر یک از شرکتهای هفتگانه در معرفی و گزارش عملکرد پروژه های پیشران ارائه شده و برای انجام بهتر امور، پیشنهادات اعضاء، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده، بر لزوم هم افزایی، استفاده از ظرفیت های گروه و حرکت بر مبنای هم فکری و برنامه ریزی در اطلاع رسانی تأکید کرد.

  • نویسنده : تحريريه اقتصاد و بیمه