برای این گروه بایستی در تعریف دوباره آن تصریح گردد که فروشندگان بیمه در هر شکلی از ان ازقبیل کارگزار، نماینده و یا بازاریاب مانند سایر صنوف خویش فرما هستند و کارفرمایی برای انان وجود خارجی ندارد که به تبع ان تابع قانون کار و تامین اجتماعی باشند.

گفتگوی مشمولیت بیمه های اجباری  تامین اجتماعی برای فروشندگان بیمه های بازرگانی سالهاست که یک از مشکلات بزرگ فراروی انان و سدی در برابر گسترش و توسعه بازار بیمه است چندی پیش نیز تفاهم نامه ای بر مبنای ایین نامه های کنونی بیمه مرکزی و ماده ۳۸ سازمان تامین اجتماعی توسط سندیکا با تامین اجتماعی امضا و بخشنامه گردید که پاره ای انتقادات هم وارد امد.
مسئله ای که بایستی با شناساندن نماینده و کارگزار و فروشنده بیمه و جایگاه انان پس از کارشناسی توسط شورایعالی بیمه که درین زمینه تنها سازمان با حق قانونگذاری است مورد بازبینی قرار گیرد و برابر شرایط روز بیان گردد.

برای این گروه بایستی در تعریف دوباره آن تصریح گردد که فروشندگان بیمه در هر شکلی از ان ازقبیل کارگزار، نماینده و یا بازاریاب مانند سایر صنوف خویش فرما هستند و کارفرمایی برای انان وجود خارجی ندارد که به تبع ان تابع قانون کار و تامین اجتماعی باشند.نگارنده خود بدلیل پیشنه بیش از پانزده سال عضویت در MDRT سازمان فروشندگان بیمه برتر جهان , نمایندگان و کارگزاران زیادی از کشورهای گوناگون را دیده ام که در همه آن کشورها ( چه انهایی بیمه اجباری دارند و چه آنانی که فاقد آنند) فروشندگان بیمه خود را  خویش فرما محسوب می‌ نمایند.بنابراین کارفرمایی ندارند که مشمول قوانین کا و یا استخدامی شوند.شورایعالی بیمه باید درین برهه  بعنوان تنها ارگانی که  از حق تدوین ایین نامه برخوردار است باید به این مورد  ورود نماید و جایگاه و تعریف انواع فروشندگان  بیمه را مورد بازبینی قرار دهدوبه این مسئله که سدی در راه پیشرفت بازار بیمه هم هست پایان دهد.

همزمان الزام مدرک تحصیلی ، شغل انحصاری نماینده و یا کارگزار و  داشتن جا و مکان حذف گردد. روشن است  هر فردی که علاقه و توانایی فروش داشته باشد پس از گذراندن دوره های اموزشی و دادن ازمون، نداشتن سو‌پیشینه و داشتن بیمه نامه مسئولیت حرفه ای می‌تواند پروانه کار خود را از بیمه مرکزی دریافت کند.

صد البته اگر از میان اینان کسانی برای پیشبرد کار و اهدافشان سازمانی بشکل حقیقی و یا حقوفی ایجاد نمایند و کارمند استخدام کنند باید کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی گرفته و کارکنان خود را بیمه نمایند .

مادامیکه هریک از پروانه داران در حکم نماینده، کارگزارو فروشنده بیمه با هرکدام از بیمه گران و یا نمایندگان و کارگزاران دیگر  بصورت تمام وقت و یا پاره وقت کار میکنند بعنوان خویش فرما شناخته خواهند شد و تابع قوانین تامین اجتماعی نخواهند بود.بدیهی است که بیمه مرکزی هر دوسال یکبار پس از اطمینان از گذراندن اموزش های طی ‌خدمت توسط متقاضی پروانه انان را برای دوره بعدی تمدید خواهد کرد.

درین فرایند  طیفی گسترده ای از دوستداران کار در در بازار بیمه سامان دهی خواهد شد و هیچ فرد و یا گروهی تحت هیچ عنوانی اجازه مراجعه به آحاد مردم برای فروش بیمه  بدون پروانه را نخواهد داشت.
یکی دیگر از الزاماتی که درین رابطه باید مور بازبینی قرارگیرد مسئله دفتر و جا و مکان است. برداشتن این الزام باعث میشود ضریب ماندگاری افراد علاقه مند به این رشته در درازمدت افزایش یابد.

ان دسته ای که پرتفوی مناسبی داشته و از ‌توان مالی و مدیریتی برخوردارهستد می‌توانند با استقرار در مکان شایسته  درقالب  سازمانهای حقیقی و یا حقوقی اقدام و دیگران به انتخاب خودشان به انان به پیوندند.

روشن است که بیمه گران ساز و کار اداری و مالی مناسب را درین رابطه با حفظ همه جانبه حقوق طرفین تعریف خواهند کرد.

  • نویسنده : محسن صالحی