صورت‌های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید.
صورت‌های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد برگزار و صورت‌های مالی سال 1400 این شرکت به تصویب سهامداران رسید.

 

به گزارش اقتصادوبیمه و به نقل از  روابط عمومی بیمه سرمد،

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت صبح امروز با حضور 86.40 درصد از سهامداران، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت و نمایندگان شرکت فرابورس ایران و بیمه مرکزی برگزار شد.

در این مجمع که به ریاست امیرمهدی امینیان برگزار شد، پس از انتخاب هیئت رئیسه، گزارش حسابرس قانونی بیمه سرمد قرائت شد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 به تصویب اکثریت سهامداران حاضر رسید.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد، موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس علی‌البدل انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد نیز با رای سهامدران به عنوان روزنامه رسمی انتخاب و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز به هیات مدیره تفویض شد.

هم‌چنین به دلیل عدم شناسایی سود در صورت‌های مالی، در این مجمع سودی میان سهامداران توزیع نشد.