صنعت فولاد با مشکلات زیرساختی در حمل و نقل و عدم توازن در زنجیره مواجه است
صنعت فولاد با مشکلات زیرساختی در حمل و نقل و عدم توازن در زنجیره مواجه است
هزینه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر قیمت تمام‌شده محصول دارد و حمل و نقل نیز در هزینه مواد اولیه موثر است لذا مشکلات موجود در حمل و نقل باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول شده و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

اقتصادوبیمه؛

محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان در کنفرانس بین‌المللی بررسی صنعت فولاد و مواد اولیه ( پلنکس ۲۰۲۲ )، از عدم تناسب زیرساخت‌های حمل و نقل کشور برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هزینه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر قیمت تمام‌شده محصول دارد و حمل و نقل نیز در هزینه مواد اولیه موثر است لذا مشکلات موجود در حمل و نقل باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول شده و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی افزود: در بنادر نیز شرایط تخلیه و بارگیری و حمل و نقل مناسب فراهم نیست و حتی برای تولید فعلی نیز جوابگو نمی‌باشد. این امر در کنار مسائل مربوط به تحریم، هزینه‌های بسیاری را به تولیدکننده تحمیل می‌کند و ارز بر است.

صالحی، روش نادرست قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد را، یک مشکل اساسی  در صنعت فولاد کشور دانست و گفت: عملاً یک طرف زنجیره فولاد تحت فشار قرار گرفته و طرف دیگر به حال خود رها شده است، به همین دلیل به عنوان مثال قیمت سنگ آهن و شمش نسبت درستی ندارند.

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان، با اشاره به روند نزولی تولید فولاد دنیا گفت: در ایران شاهد افزایش تولید فولاد هستیم و در این شرایط با توجه به کم بودن مصرف فولاد، نباید مانع صادرات شد و به ویژه از اتخاذ تصمیماتی که بازارهای صادراتی را از دست ما خارج می‌کند، باید پرهیز کرد.

وی افزود: در تامین مواد اولیه از طریق واردات با مشکلات تحریم از جمله در بخش انتقال پول، بیمه و … مواجه هستیم با این وجود واردات مواد اولیه و تجهیزات انجام می‌شود، هرچند ریسک بالایی دارد.

صالحی با اشاره به عدم توازن در زنجیره فولاد گفت: بخش‌هایی از این زنجیره متورم شده است و به ویژه در بخش محصول مشکلات زیادی داریم که رفع این مشکلات در گرو چاره‌اندیشی جدی است.

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان گفت: با توجه به کاهش صادرات چین و اروپا، باید در افزایش ظرفیت‌های تولید فولاد با دقت عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه ذوب‌آهن اصفهان سالانه نیاز به ۶ میلیون تن مواد آهن‌دار دارد و تامین پایدار آن با مشکلاتی مواجه است گفت: اصلاح زیرساخت ریلی و سرعت سیر، کاهش توقف واگن‌ها، اصلاح نرم تخلیه و بارگیری در بنادر و … از ملزومات اصلی بهبود شرایط تولید و صادرات است.

صالحی گفت: امیدوارم بیان این مشکلات‌، چاره‌اندیشی برای آنها را در پی داشته باشد تا صنعت فولاد کشور شرایط بهتری را تجربه کند.