صنایع شیمیایی سینا و عملکردی خیره‌کننده درسال ۱۴۰۰
 صنایع شیمیایی سینا و عملکردی خیره‌کننده درسال ۱۴۰۰
  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی سینا با حضور اکثریت سهام‌داران و به ریاست مهندس عسگری آزاد و ناظری آقایان رازقی و زند و به دبیری مهندس حسن افشار پور در سالن تلاش تهران درحال برگزاری می‌باشد .

 

افق ما این است:

به حداکثر رساندن ارزش و عملکرد پایدار برای سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه.

برای دستیابی به موفقیت اقتصادی پایدار

برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد سودآور.

ما مراقبت و ارزش گذاری می کنیم:

محصولات سازگار با محیط زیست.

مزیت رقابتی واضح

تمرکز استراتژیک روشن

قابلیت اطمینان و ایمنی.

پاسخگویی با کیفیت و سرعت بالا

انعطاف پذیری و نوآوری.

 

جاه طلبی ما:

هدف ما این است که از همان ابتدا گروه سینا را به یکی از پیشروترین بازیگران صنعت مواد شیمیایی ویژه تبدیل کنیم و آن را به عنوان نمونه ای از نظر امنیت، توسعه پایدار، نوآوری و رقابت پذیری تبدیل کنیم.

 

برنامه آینده:

در حال حاضر برنامه ریزی استراتژیک ۱۰ ساله برای مدیریت جهت کاهش هزینه محصولات تحویلی و ارتقای کیفیت جهت جلب رضایت مشتریان محترم در نظر گرفته شده است.

هدف مدیریت توسعه و سرمایه گذاری بر روی محصولات با ارزش افزوده است.

استراتژی دپارتمان مهندسی همکاری و انتقال فناوری با بخش های ذینفع است .

 

 

گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه