صنایع سیمان غرب به مجمع نشست
صنایع سیمان غرب به مجمع نشست

مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت سیمان غرب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در حال برگزاری است . ((گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))

مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت سیمان غرب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در حال برگزاری است .


((گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))