شیمی بافت در مدار تولید با تأمین خوراک با کیفیت
شیمی بافت در مدار تولید با تأمین خوراک با کیفیت

با وجود کمبود خوراک مورد نیاز و مطلوب پتروشیمی شیمی بافت در کشور، اما این شرکت همواره برای تولید پایدار محصولات خود بدنبال تأمین خوراک با کیفیت بوده است

اقتصاد و بیمه – با وجود کمبود خوراک مورد نیاز و مطلوب پتروشیمی شیمی بافت در کشور، اما این شرکت همواره برای تولید پایدار محصولات خود بدنبال تأمین خوراک با کیفیت بوده است.

 

به گزارش  روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، پتروشیمی شیمی بافت از زیرمجموعه‌های شستا پس از تحصیل سود ۳۱۹۸ میلیارد ریالی طی ۶ ماه نخست سال که ۵۰۴ درصد از کل سود سال قبل بیشتر بود؛ به طور جدی در سال جاری در مدار تولید قرار گرفت و با ۱۵ درصد اصلاح فرآیندی که با هدف افزایش بهره‌وری در مجتمع های خود داشت توانست تاثیرات بالایی بر سهام “وپترو” داشته باشد.

از مهمترین فعالیت ها در طول ماه های گذشته ، همگن سازی ۲ سایت‌ شرکت بود که در نتیجه این هم افزایی ۱۵ درصد بهبود در تولید محصولات صورت پذیرفت.

همچنین در طی این مدت با تغییر رویکرد در نحوه معامله و تعامل با مشتریان و ذینفعان تلاش شد که با شرایطی متفاوت خوراک بهتری نسبت به گذشته دریافت شود.

لازم به ذکر است از آنجاییکه خوراک اصلی شرکت، رافینت ۱ با ایزوبوتن حداقل ۴۵ می باشد همواره این شرکت در تلاش بوده خوراکی که آن درصد را نداشته خریداری نشود تا هزینه‌های تولید پایین‌تر و حاشیه سود شرکت ثابت بماند؛ این در حالیست که در کشور خوراک مورد نیاز و مطلوب شرکت با کمبود مواجه است.