شکستن رکورد تولید در (( سغدیر))
شکستن رکورد تولید در (( سغدیر))
این میزان تولید 5 درصد بیشتر از رکورد قبلی است که در اسفند 99 و با تولید 717 هزار تن کلینکر به ثبت رسید .

در آستانه روز کارگر و با همت و تلاش کارگران توانمند شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سیمان غدیر، رکورد تولید ماهیانه با ثبت نصاب تولید 752 هزار تن کلینکر در فروردین 1401 شکسته شد.
شایان ذکر است این میزان تولید 5 درصد بیشتر از رکورد قبلی است که در اسفند 99 و با تولید 717 هزار تن کلینکر به ثبت رسید.
این دستاورد بزرگ را به خانواده بزرگ هلدینگ سیمان غدیر تبریک عرض می نماییم و قدردان تلاش مدیران و کارگران در این هلدینگ بزرگ با شرکت های زیرمجموعه هستیم.