شکستن رکورد تاریخی تولید پتروشیمی «اروند»
شکستن رکورد تاریخی تولید پتروشیمی «اروند»

پس از ثبت رکوردهای تاریخی تولید در پتروشیمی «شهید تندگویان»، «بوعلی»، «نوری»، «لردگان»، «بیدبلند» و…، رکورد تاریخی تولید حدود دو میلیون و ۶۰ هزار تن محصول زنجیره «کلر» در پتروشیمی «اروند» به ثبت رسید و برای نخستین‌بار پارسال نسبت تولید به ظرفیت اسمی این پتروشیمی به مرز ۸۰ درصد رسید

اقتصاد و بیمه – پس از ثبت رکوردهای تاریخی تولید در پتروشیمی «شهید تندگویان»، «بوعلی»، «نوری»، «لردگان»، «بیدبلند» و…، رکورد تاریخی تولید حدود دو میلیون و ۶۰ هزار تن محصول زنجیره «کلر» در پتروشیمی «اروند» به ثبت رسید و برای نخستین‌بار پارسال نسبت تولید به ظرفیت اسمی این پتروشیمی به مرز ۸۰ درصد رسید.

 

همزمان خبرها از افزایش ۱۶ درصدی تولید «ای.پی.وی.سی» به عنوان خاص ترین و البته کمیاب ترین محصول پلیمری ایران که انحصار تولید آن در اختیار «اروند» است در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. تولید کلر هم ۱۴ درصد افزایش یافته است.