دکتر عسکری مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین کشورمان و معاون بازرگانی بازار شناس وی در این سفر توانستند علاوه بر تعیین تکلیف بسیاری از مطالبات و نحوه وصول آنها ، بخشی از مطالبات سالهای گذشته و قراردادهای پیشین شرکت شهید قندی یزد را وصول و دریافت نمایند. بر اساس برنامه‌های مدیریت ارشد شرکت مفهوم […]

دکتر عسکری مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین کشورمان و معاون بازرگانی بازار شناس وی در این سفر توانستند علاوه بر تعیین تکلیف بسیاری از مطالبات و نحوه وصول آنها ، بخشی از مطالبات سالهای گذشته و قراردادهای پیشین شرکت شهید قندی یزد را وصول و دریافت نمایند.

بر اساس برنامه‌های مدیریت ارشد شرکت مفهوم و معنای تولید با کیفیت جهت فروش حداکثری یعنی سود آفرینی و ارزش آوری برای کل ذینفعان و ارتقای برند مجموعه تجلی بخش جهش تولید و تعالی سازمانی برای شهید قندی میباشد .

به گزارش خبرنگار ما طی سفر مدیرعامل و معاونت بازرگانی شرکت بکام به کشور سوریه و طی انجام مذاکرات متعدد و رایزنی‌های بسیار فشرده با متولیان و دست اندرکاران طراز اول سوریه توفیقات و ره آوردی بسیار مثبت و مناسب برای شرکت و مجموعه حاصل گردید .

در سفر دکتر محمد جواد عسکری باقرآبادی مدیرعامل شرکت شهید قندی یزد و معاونت بازرگانی شرکت و طی مذاکرات و رایزنی‌هایی که نامبردگان با وزیر مخابرات و مقامات طراز اول وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و محلی سوریه داشتند پیرامون وجود مطالبات ((بکام)) و رفع مشکلات فی مابین توافقات بسیار مثبت و مفیدی صورت پذیرفت .

به گفته دکتر محمد جواد عسگری باقرآبادی با توجه به پتانسیل بالای شرکت در ارائه محصولات متعدد و با کیفیت و دانش فنی بومی نهادینه شده در مجموعه در سال جهش تولید مقامات شرکت توانستند قراردادهای خوبی را جهت توسعه و فروش برای بازار محصولات خود در کشورهای هدف صادراتی منعقد نمایند و در همین راستا این سفر آخرین به کشور سوریه باعث شد که علاوه بر رفع مغایرت های پیشین قراردادها با شرکت ارتباطات سوریه و بخشودگی بخش اعظمی از جرایم ناشی از عدم اتصال کابل در سالیان گذشته بر اساس مفاد قرارداد برای فروش محصولات جدید نیز برنامه های بسیار خوبی با دولت و شرکت‌های بزرگ و خصوصی این کشور منعقد نمایند .

به گفته دکتر عسگری مدیرعامل لایق شرکت ،در سال ۹۹ علاوه بر تامین نیاز بازار داخل نگاهی جدی به روش خارجی و صادرات داشته و تعیین زمینه برنامه‌های مدونی را برای خود تدوین و تبیین نموده است و ره آورد این سفرها اجرایی شدن این برنامه‌ها و سیاست‌ها و رویکردها خواهد بود .

معاونت بازرگانی شرکت نیز با اعلام اینکه طی مذاکراتی که با سفیر ایران در سوریه در خصوص وصول مطالبات و نحوه انتقال حواله ارزی و همچنین نحوه حضور پایدار در بازار سوریه داشتیم توانستیم دستاوردها و توفیقات بسیار خوبی را برای مجموعه ((بکام)) کسب نماییم که مطمئنیم در سال مالی ۱۳۹۹ و سال های بعد این سود آفرینی و ارزش آوری برای سهامداران و ذینفعان در یک روند رو به رشد صعودی استمرار خواهد داشت .

به گفته این مدیر موفق ، بخشودگی بخش اعظمی از جرایم ناشی از عدم اتصال کابل در سال گذشته براساس مفاد قرارداد و رفع مغایرت ها با شرکت ارتباطات سوریه و پیگیری وصول مطالبات نشان از موفقیت آمیز بودن این سفر می باشد .

دکتر عسکری مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین کشورمان و معاون بازرگانی بازار شناس وی در این سفر توانستند علاوه بر تعیین تکلیف بسیاری از مطالبات و نحوه وصول آنها ، بخشی از مطالبات سالهای گذشته و قراردادهای پیشین را وصول و دریافت نمایند.