شهید قندی یزد با مدیریت فهیم خود در برون مرزی پول پارو می کند
شهید قندی یزد با مدیریت فهیم خود در برون مرزی پول پارو می کند

دکتر عسکری مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین کشورمان و معاون بازرگانی بازار شناس وی در این سفر توانستند علاوه بر تعیین تکلیف بسیاری از مطالبات و نحوه وصول آنها ، بخشی از مطالبات سالهای گذشته و قراردادهای پیشین شرکت شهید قندی یزد را وصول و دریافت نمایند. بر اساس برنامه‌های مدیریت ارشد شرکت مفهوم […]

دکتر عسکری مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین کشورمان و معاون بازرگانی بازار شناس وی در این سفر توانستند علاوه بر تعیین تکلیف بسیاری از مطالبات و نحوه وصول آنها ، بخشی از مطالبات سالهای گذشته و قراردادهای پیشین شرکت شهید قندی یزد را وصول و دریافت نمایند.

بر اساس برنامه‌های مدیریت ارشد شرکت مفهوم و معنای تولید با کیفیت جهت فروش حداکثری یعنی سود آفرینی و ارزش آوری برای کل ذینفعان و ارتقای برند مجموعه تجلی بخش جهش تولید و تعالی سازمانی برای شهید قندی میباشد .

به گزارش خبرنگار ما طی سفر مدیرعامل و معاونت بازرگانی شرکت بکام به کشور سوریه و طی انجام مذاکرات متعدد و رایزنی‌های بسیار فشرده با متولیان و دست اندرکاران طراز اول سوریه توفیقات و ره آوردی بسیار مثبت و مناسب برای شرکت و مجموعه حاصل گردید .

در سفر دکتر محمد جواد عسکری باقرآبادی مدیرعامل شرکت شهید قندی یزد و معاونت بازرگانی شرکت و طی مذاکرات و رایزنی‌هایی که نامبردگان با وزیر مخابرات و مقامات طراز اول وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و محلی سوریه داشتند پیرامون وجود مطالبات ((بکام)) و رفع مشکلات فی مابین توافقات بسیار مثبت و مفیدی صورت پذیرفت .

به گفته دکتر محمد جواد عسگری باقرآبادی با توجه به پتانسیل بالای شرکت در ارائه محصولات متعدد و با کیفیت و دانش فنی بومی نهادینه شده در مجموعه در سال جهش تولید مقامات شرکت توانستند قراردادهای خوبی را جهت توسعه و فروش برای بازار محصولات خود در کشورهای هدف صادراتی منعقد نمایند و در همین راستا این سفر آخرین به کشور سوریه باعث شد که علاوه بر رفع مغایرت های پیشین قراردادها با شرکت ارتباطات سوریه و بخشودگی بخش اعظمی از جرایم ناشی از عدم اتصال کابل در سالیان گذشته بر اساس مفاد قرارداد برای فروش محصولات جدید نیز برنامه های بسیار خوبی با دولت و شرکت‌های بزرگ و خصوصی این کشور منعقد نمایند .

به گفته دکتر عسگری مدیرعامل لایق شرکت ،در سال ۹۹ علاوه بر تامین نیاز بازار داخل نگاهی جدی به روش خارجی و صادرات داشته و تعیین زمینه برنامه‌های مدونی را برای خود تدوین و تبیین نموده است و ره آورد این سفرها اجرایی شدن این برنامه‌ها و سیاست‌ها و رویکردها خواهد بود .

معاونت بازرگانی شرکت نیز با اعلام اینکه طی مذاکراتی که با سفیر ایران در سوریه در خصوص وصول مطالبات و نحوه انتقال حواله ارزی و همچنین نحوه حضور پایدار در بازار سوریه داشتیم توانستیم دستاوردها و توفیقات بسیار خوبی را برای مجموعه ((بکام)) کسب نماییم که مطمئنیم در سال مالی ۱۳۹۹ و سال های بعد این سود آفرینی و ارزش آوری برای سهامداران و ذینفعان در یک روند رو به رشد صعودی استمرار خواهد داشت .

به گفته این مدیر موفق ، بخشودگی بخش اعظمی از جرایم ناشی از عدم اتصال کابل در سال گذشته براساس مفاد قرارداد و رفع مغایرت ها با شرکت ارتباطات سوریه و پیگیری وصول مطالبات نشان از موفقیت آمیز بودن این سفر می باشد .

دکتر عسکری مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین کشورمان و معاون بازرگانی بازار شناس وی در این سفر توانستند علاوه بر تعیین تکلیف بسیاری از مطالبات و نحوه وصول آنها ، بخشی از مطالبات سالهای گذشته و قراردادهای پیشین را وصول و دریافت نمایند.