شمس‌الدین حسینی به‌جای احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد
شمس‌الدین حسینی به‌جای احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد

شنیده می‌‌شود با توجه به عملکرد احسان خاندوزی، سیدابراهیم رییسی تصمیم گرفته تا شمس‌الدین حسینی را جایگزین او در وزارت اقتصاد کند

اقتصاد و بیمه – شنیده می‌‌شود با توجه به عملکرد احسان خاندوزی، سیدابراهیم رییسی تصمیم گرفته تا شمس‌الدین حسینی را جایگزین او در وزارت اقتصاد کند.

 

▫️بر اساس شنیده‌ها، در راستای ترمیم کابینه این اقدام صورت خواهد گرفت و مذاکرات اولیه با حسینی نیز شروع شده است.

▫️هماهنگیِ حسینی با محمدرضا فرزین، رئيس کل کنونی بانک مرکزی و تجربه او در وزارت اقتصاد سبب شده تا رئيس‌جمهور دست به چنین تغییر قریب‌الوقوعی بزند.