شرکت تولید نیروی برق دماوند اعلام داشت ه استناد ماده ۴ دستورالعمل ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار متعادل ساز برق، مصوب جلسه ۳۲۱ هیات تنظیم بازار برق ایران مبنی بر تعیین نرخ سقف بازار انرژی و نرخ پایه انرژی پایان هر سال، جلسات هیات تنظیم بازار برق ایران برای تعیین […]

شرکت تولید نیروی برق دماوند اعلام داشت ه استناد ماده ۴ دستورالعمل ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار متعادل ساز برق، مصوب جلسه ۳۲۱ هیات تنظیم بازار برق ایران مبنی بر تعیین نرخ سقف بازار انرژی و نرخ پایه انرژی پایان هر سال، جلسات هیات تنظیم بازار برق ایران برای تعیین نرخ سقف بازار انرژی و نرخ پایه آمادگی برای سال ۱۴۰۰ در اسفند و فروردین ماه برگزار شده است، که به محض حصول نتیجه و پس از ابلاغ توسط وزیر محترم نیرو بعنوان رویداد با اهمیت، مطابق مفاد ماده ١٣ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ،مراتب از طریق سامانه کدال افشا و اطلاع رسانی خواهد شد. در ضمن در خصوص رشد ۱۷۷ درصدی درآمد این شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل(طبق گزارش فعالیت ماهانه منتشره) این نکته قابل ذکر است که رشد درآمد مزبور عمدتا بدلیل افرایش نرخ انرژی و نرخ پایه امادگی در سال گذشته(که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی گردید)و همچنین افرایش سطح قیمت‌های بازار برق بدلیل رشد تقاضای ۲۵ درصدی در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می‌باشد.