مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ 1399/12/26 در محل شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان تشکیل شد. 

به گزارش اقتصاد و بیمه ، در این مجمع که با حضور بیش از 71 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدی بود، که آقای رضا اسماعیلی و خانم ملیحه غنی در مقام نظار اول و دوم و آقای انوشیروان باقریبه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 420 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

به گفته دکتر انوشیروان باقری مدیریت برنامه محور و بازارشناس صنعت کانی کشورمان ، شرکت سیمان شمال در سال مورد گزارش توانسته فراتر از پیش بینی ها سود و افتخار برای سهامداران و ذینفعان خود محقق نماید. یعنی درامد عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ 2/402/731 میلیون ریال رسیده که نسبت به مبلغ 1/721/776 سال قبل مبلغ 680/955 میلیون ریال معادل 40 درصدافزایش یافته است . ضمنا”سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به 1399/09/30 به مبلغ 632/881 میلیون ریال سیده که نسبت به مبلغ 450/592 میلیون ریالی سال گذشته معادل 40 درصد افزایش یافته است.

اعلام کسب جوایز متعدد و تمدید گواهینامه های معتبر در کنار سودآفرینی داداش آوری توامان ،تائید حسابهای شفاف و پاک معمار پاکدست مالیه شرکت مهندس داریوش باقری از نکات خواندنی این مجمع بود.

جایگاه شرکت در صنعت

از حیث ظرفیت تولید سالانه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید 1/200/000 تن کلینکر و 1/248/000 تن سیمان خاکستري بیستمین شرکت تولید کننده سیمان درکشور می باشد.

در سال 1399 شرکت سیمان شمال با فروش 1/074/334 تن سیمان نسبت به سال قبل 1/021/886 تن 5 درصد رشد داشته است.

برنامه هاي آینده

سال 1399 را در حالی آغاز می کنیم که مقدمات اولیه جهت یک جهش و تحول بنیادي براي اقدامات بزرگ مهیاست.

شایان توجه است دستیابی به اهداف راهبردي شرکت سیمان شمال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندي هاي موجود، ارتقاء کیفی و کمی تولید و بهبود مستمر، مستلزم به کارگیري همه توان، بهره گیري از دانش فنی، خلاقیت، نوآوري و ابتکار عمل، تعهد کاري و وظیفه شناسی مجموعه شرکت می باشد.

امید است با تلاش و شناسایی نقاط ضعف، آسیب، خطر، تهدیدها و فرصت ها و ارائه راهکارهاي علمی و عملی، تدوین برنامه جامع و نگاه به افق و چشم انداز، مسیر را براي شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر فراهم و در سال جدید با ایجاد تحول در این شرکت خدمت شایانی به صنعت سیمان کشور ارائه گردد.

سال 1399 سال تحول بنیادي جهت نیل به اهداف آرمانی و دستیابی به ماموریت هاي ذیل می باشد:

1- راه اندازي پروژه خط تولید کلینکرسفید

2- کاهش توقفات با انجام تعمیرات اساسی وافزایش راندمان تولید

3- برنامه ریزي و تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان

4- برنامه ریزي و تلاش جهت کاهش هزینه حاملهاي انرژي ازطریق خرید برق از نیروگاه بورس انرژي.

5- تلاش در جهت بالا بردن کیفیت سیمان سفید و شناسایی و دستیابی به معدن مناسب.

6- جدیت و تقویت سیستم کنترل فرآیند. p.m و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراري و نگهداري تجهیزات و ماشین آلات

7- افزایش ذخیره دپوي معدن به بالاتر از 500 هزارتن وباطله برداري از معدن باغکمش جهت رسیدن به مواد معدنی با کیفیت.

8- تعمیرات اساسی آسیابهاي سیمان 4 و 5

9- ارتقاء سطح سلامت محیط و اقدامات زیست محیطی.

10- پیگیري اخذ پروانه بهره برداري براي پروژه 4000 تنی و برخورداري از امتیازات مربوطه.

11- پیگیري اخذ سند مالکیت تک برگی براي کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود و حریم آن.

12- حصار کشی حریم و محیط پیرامونی کارخانه

13- پیگیري نصب سیستم حفاظت الکترونیکی و دوربین هاي مدار بسته.

14- تبدیل دارائیهاي غیر مولد به مولد و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت.

15- مدیریت بهینه پرتفوي سرمایه گذاري شرکت.

16- پیگیري مستمر در خصوص ورود محصولات به بورس کالاي ایران.

17- راه اندازي پلت فرم فروش اینترنتی شرکت از اوایل سال 1397 و متعاقباً افزایش درگاههاي عرضه و تحویل سیمان.

18- توسعه صادرات سیمان به کشورهاي همسایه و آسیاي میانه و برون مرزها

19- بررسی پروژه بازسازي و نوسازي خط تولید سیمان سفید شرکت

((گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه آتی اقتصاد و بیمه))