شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی؛ ارزش آفرین و پرافتخار
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی؛ ارزش آفرین و پرافتخار

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي(سهامی‌عام) مورخ 1401/12/16 در محل مرکز همايش هاي بين المللي الزهرا (سالن نور) تشکیل گردید.

اقتصاد و بیمه – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي(سهامی‌عام) مورخ 1401/12/16 در محل مرکز همايش هاي بين المللي الزهرا (سالن نور) تشکیل گردید.

 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي(سهامی‌عام) مورخ 1401/12/16 در محل مرکز همايش هاي بين المللي الزهرا (سالن نور) تشکیل گردید.

 

در این مجمع که بیش از 88/11 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  دانيال آستانه بود، که جنابان بيژن نصرتي برندق و  فرزاد طالبي کوهستاني در مقام نظار اول و دوم و آقای حسين علاقه مندان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

 

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1401/9/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 050/1 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 

مهندس علاقه مندان در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه و ترکیب سهامداران افزود: شــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ 20/11/1370 به‌صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.

«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت»