شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به مجمع نشست
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به مجمع نشست

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با حضور بیش از ۷۷.۲۷ درصد سهامداران تشکیل شد و مجمع نشینان در پایان جلسه با اکثریت آرا ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذمعاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با تقسیم سود ۱۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. افرایش ۱۹۳ درصدی ارزش بازار […]

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با حضور بیش از ۷۷.۲۷ درصد سهامداران تشکیل شد و مجمع نشینان در پایان جلسه با اکثریت آرا ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذمعاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با تقسیم سود ۱۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

  • افرایش ۱۹۳ درصدی ارزش بازار سهام شرکت
  • رشد ۳۰۳ درصدی ارزش پرتفوی بورسی شرکت
  • تعیین تکلیف واگذاری اموال شرکت کاغذ سازی کارون و وصول مبلغ ۸۱۵ میلیارد ریال
  • رشد ۱۰۸ درصدی سود شرکت اصلی و ۱۳۰ درصدی گروه نسبت به سال مالی قبل
  • رشد ۱۴ درصد سود حاصل از خرید و فروش معاملات کل پرتفو
  • رشد ۱۸۷ درصد سود سهام سرمایه گذاری های بورسی پرتفوی مدیریتی
  • رشد ۴۳۲درصدی سود سهام سرمایه‌گذاری های بورسی پرتفوی غیر مدیریتی
  • افزایش ۳۰۳درصدی ارزش پرتفوی مدیریتی و ۳۵۷ درصد افزایش ارزش پرتفوی غیر مدیریتی

از جمله نکات چشمگیری بود که مهندس فائقی مدیر عامل شرکت در مجمع اعلام داشت.

گزارش تکمیلی به رودی در وب سایت و نشریه اقتصاد و بیمه