شرکت بهساز کاشانه تهران
شرکت بهساز کاشانه تهران
عملکرد شرکت در سه ماه سال جاری نسبت به سه ماه سال گذشته حاکی از آن است که عملکرد ((ثبهساز)) در انعقاد قرارداد بیش از ۲/۲برابر ،شروع عملیات اجرایی۳/۳ برابر و پروژه های در حال اجرا بیش از ۱/۴ برابر شده است

مجمع عمومی عادی ساالانه  شرکت بهسازی کاشانه تهران منتهی به ۳۰ آذرماه سال۱۴۰۰  با حضور بیش از ۷۱درصد سهامداران در دانشگاه الزهرا تهران در حال برگزاری است .

افزایش چشمگیر در شاخص های آماری ،  رشد پروژه های در حال اجرا ، ارتقای فرایندها ، پیشی گرفتن از برنامه و پیش بینی های تعیین شده برای این سال مالی و  افزایش بیش از سه و نیم برابری سود خالص  از مهمترین دستاوردهای این شرکت انبوه ساز و مدیریت جوان و کاردان آن ، دکتر امیر مسعود قربانی نیا ، می باشد .

 

 

((گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))