مجمع عمومی سالانه منتهی به ۹۹/۶/۳۱ شرکت سیمان هرمزگان در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در این مجمع که با حضور ۸۴ سهامداران تشکیل شد ، مدیر خوشفکر و پر برنامه صنعت سیمان جناب آقای مهندس مهدی دشتی به قرائت گزارش جامع هیات مدیره پیرامون اهم فعالیت ها و دستاوردهای حاصله در سال مالی […]

مجمع عمومی سالانه منتهی به ۹۹/۶/۳۱ شرکت سیمان هرمزگان در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در این مجمع که با حضور ۸۴ سهامداران تشکیل شد ، مدیر خوشفکر و پر برنامه صنعت سیمان جناب آقای مهندس مهدی دشتی به قرائت گزارش جامع هیات مدیره پیرامون اهم فعالیت ها و دستاوردهای حاصله در سال مالی مورد گزارش پرداخت.

افزایش ۱۴۴ درصدی سود به نسبت سال گذشته و رکوردشکنی در تولید ،تحویل و فروش داخلی و خارجی طی ۸ سال اخیر در کنار کمترین استفاده از مازوت در تولید جزو گوشه ای از دستاوردهای درخشان عملکرد این مدیریت فرهیخته و کارکنان متعهد و متخصص سیمان هرمزگان در سال مالی مورد گزارش می باشد.

گزارش کامل این مجمع به زودی در شماره آتی ماهنامه اقتصاد و بیمه  و وبسایت منتشر میگردد