سیمان شاهرود نامی معتبر در بازارهای بین المللی
سیمان شاهرود نامی معتبر در بازارهای بین المللی
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان شاهرود در حال برگزاری است . در مقام مقایسه عملکرد سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش 39 درصدی درآمدهای ، رشد 35 درصدی سود عملیاتی ، ارتقا 79 درصدی درآمدهای غیر عملیاتی و ماحصل کسب سود خالص 2/828/171 میلیاردی که حاکی از افزایش 39درصدی سود خالص بوده ،نشان دهنده عملکرد درخشان مدیریت کاردان و کاربلد مهندس بازوی و پرسنل متعهد و متخصص این شرکت سیمانی می‌باشد .

(( گزارش تصویری ))

گز


گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه