سیمان سفید نی ریز؛ تکنولوژی، کیفیت و سفیدی برتر
سیمان سفید نی ریز؛ تکنولوژی، کیفیت و سفیدی برتر
طبق گزارش 6 ماه رسمی منتشر شده سال 1400 میزان تولید واقعی سیمان نی ریز به مقدار 368/89 هزار تن بوده که نسبت به تولید 360/70 هزار تن 6 ماهه سال 99 یک رشد چشمگیر را نشان می دهد. همچنین جمع کامل تحویل محصولات در 6 ماهه از مقدار 860/75 هزار تن سال 99 به مقدار 420/91 هزار تن در 6 ماهه اول سال 1400 رسیده است که این آمار حاکی از آن است در کنار افزایش تحویل سیمان و کلینکر در بازارهای داخلی و خارجی شرکت توانسته است سود خالص خود را علی رغم تمام محدودیت ها و مشکلات با تمهیدات ویژه مهندس داود اکبری و پیاده سازی سیاستی مدنظر این مدیرعامل توانمند افزایش دهد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی‌عام) مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ در محل سازمان بازرسی کالای تجاری برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۷۷/۵ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر مصطفی شهریاری  بود، که خانم دکتر بیات و آقای درویش در مقام نظار اول و دوم و آقای حمیدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۵۰/۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ تصویب شده و در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت نشریه»