سیمان درود به مجمع نوبت دوم رفت
سیمان درود به مجمع نوبت دوم رفت

مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت سیمان درود به علت نرسیدن حد نصاب قانونی حضور ۵۰ درصدی سهامداران در مورخه ۱۹ اردیبهشت برگزار نشد و مجمع نوبت دوم در مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه موکول گردید .

مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت سیمان درود به علت نرسیدن حد نصاب قانونی حضور ۵۰ درصدی سهامداران در مورخه ۱۹ اردیبهشت برگزار نشد و مجمع نوبت دوم در مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه موکول گردید .