(( سپ )) سهامداران خود را فرا خواند
(( سپ )) سهامداران خود را فرا خواند
بر اساس آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه 2 مهر 1401، از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده سپ که در ساعت 11:00 روز یکشنبه 17 مهر 1401 در محل این شرکت برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند

اقتصادوبیمه؛

به نقل از روابط عمومی سپ ،

متن آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم شـرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش(سهامی عام) یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا دعـوت مـی‌گـردد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی فـوق العاده ایـن شـرکت کـه در روز یکشنبه مـورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۱رأس سـاعت ۱۱:۰۰ در محـل شرکت واقـع در تهـران، بالاتر از میدان ونک، انتهای خیابان شهید خدامی، پلاک ۱۰۴ برگـزار مـی‌گـردد، حضـور بـه هم رسـانند. ‌

دستور‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت

۲ -سایر موارد

سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی، برای دریافت برگ حضور در محل مجمع حضور یابند. شایان ذکر است ارائه اصل معرفی نامه و تصویر کارت ملی و شناسنامه از سوی اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی جهت ورود به مجمع الزامی است. درضمن به‌استحضار می‌رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۱ در محل برگزاری مجمع به نشانی فوق الذکر توزیع می‌گردد.

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، می‌توانند مجمع مذکور را همزمان از طریق پیوند زیر مشاهده فرمایند:

آدرس آپارات :

https://www.aparat.com/sep

ضمناً، سهامداران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۴۳۴۵۳۳۷-۰۲۱ امور سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی عام) تماس حاصل نمایند.

 

هیأت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش(سهامی عام)

 

 

 

 

  • منبع خبر : www.sep.ir