سوغات شاپا از عسلویه؛
سوغات شاپا از عسلویه؛

حذف کوه‌ها و تپه‌ها برای رستگاری پروپان در عسلویه آغاز شد!/ تصویری جالب از آغاز عملیات اجرایی طرح پی.دی.اچ پتروشیمی پارس/ لودرها در نبود زمین صاف به جان کوه افتادند

اقتصاد و بیمه – حذف کوه‌ها و تپه‌ها برای رستگاری پروپان در عسلویه آغاز شد!/ تصویری جالب از آغاز عملیات اجرایی طرح پی.دی.اچ پتروشیمی پارس/ لودرها در نبود زمین صاف به جان کوه افتادند