سهامداران (( سپ )) به افزایش سرمایه ۶۲٫۵ درصدی این شرکت رأی مثبت دادند.
سهامداران (( سپ )) به افزایش سرمایه ۶۲٫۵ درصدی این شرکت رأی مثبت دادند.
مجمع عمومی فوق العاده سپ با حضور 95.86 درصدی سهامداران این شرکت در خصوص افزایش سرمایه 62.5 درصدی به ریاست غلامحسین عرب حسنخانی در روز یکشنبه 17 مهرماه 1401، برگزار شد.

اقتصادوبیمه؛

به نقل از روابط عمومی سپ،

در این مجمع که با حضور نماینده سازمان بورس برگزار شد، سهامداران با این افزایش سرمایه موافقت نمودند و براین اساس، مصوب گردید سرمایه سپ طی دو مرحله، که مرحله اول از محل سود انباشته ( از مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱،۱۴۴ میلیارد تومان ) افزایش یابد و انجام مرحله دوم افزایش سرمایه ( از مبلغ ۱،۱۴۴ میلیارد تومان به ۱۳۰۰ میلیارد تومان ) از محل مطالبات و آورده نقدی در اختیار هیات مدیره(به مدت دو سال) قرار گرفت.

هدف از انجام افزایش سرمایه مرحله اول، اصلاح ساختار مالی و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی تبصره ف قانون بودجه ۱۴۰۱ است و همچنین هدف از افزایش سرمایه مرحله دوم خرید دستگاه‌های کارتخوان به منظور توسعه عملیات این شرکت است.

همچنین در ادامه مجمع، موضوع اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس مطرح و تغییرات آن مورد تصویب قرار گرفت.

(( گزارش تکمیلی بزودی در وبسایت و نشریه ))