سنگ آهن گهرزمین بی بدیل در افتخار آفرینی
سنگ آهن گهرزمین بی بدیل در افتخار آفرینی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ در محل سالن همايش هاي هتل المپيک واقع در تهران، درب غربي استاديوم آزادي تشکیل گردید

اقتصاد و بیمه – مهندس محمد فلاح با تصریح اینکه ارزش سرمایه گذاری ماشین آلات تولیدی در «کگهر» شامل خطوط ۱، ۲ و ۳ تولید کنسانتره خط سنگ شکن ژیراتوری و خط ۱ تولید گندله مجموعا مبلغ ۴۱۰ میلیون یورو به صورت ارزی بوده است پیرامون میزان تولید شرکت اصلاح داشت که میزان سنگ آهن استخراجی (نابرجا) ۱۲٫۶۵۵٫۸۵۸ تن، تولید ۹٫۶۶۴٫۷۶۷ تن سنگ آهن خردایش شده، ۶٫۴۱۲٫۸۰۹  تن  کنسانتره و ۵ میلیون تن گندله در سال ۱۴۰۱ بوده است .

مدیرعامل موفق و برنامه محور شرکت در مورد میزان فروش مجموعه هم تاکید کرد سالانه ۵ میلیون تن گندله و ۱ میلیون تن کنسانتره به صورت فروش داخلی و فروش صادراتی در قالب صادرات به کشورهای چین و هند انجام می شود.

 

سکاندار شرکت در قسمت دیگری از صحبتهای خود ضمن به تبیین اینکه با بهره برداری از کارخانه گندله سازی گهرزمین، ۱۶ درصد به ظرفیت تولید گندله سازی کشور اضافه شده است. با وجود تازه تاسیس بودن، این مجموعه توانسته با راهبری مطلوب همراه با صیانت از تجهیزات در نتیجه اجرای نگهداری و تعمیرات، پارامترهای کمی و کیفی گندله تولیدی را در شرایط مطلوبی قرار دهد و نیاز خریداران را بابت محصول نهایی کارخانه برآورده نماید افزود: همچنین با هدف تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ مبنی بر سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین واحد گندله سازی برنامه ریزی لازم برای دستیابی به ظرفیت اسمی و نیز افزایش آن به میزان ۶ میلیون تن در سال را همراه با رعایت شاخص های کیفی و محیط زیستی آغاز نموده است.

 

طبق برنامه ریزی استراتژیک شرکت سنگ آهن گهر زمین، در حال حاضر برنامه تولید سالیانه این کارخانه ۶ میلیون تن در نظر گرفته شده است؛ اما در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱ رکورد تولید آن ۶٫۴۱۲٫۸۰۹ تن به ثبت رسیده است و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲ به ۷ میلیون تن برسد. شایان ذکر است، این میزان تولید در سال گذشته علی رغم مشکلات بسیار در خصوص انرژی(برق و گاز) به دست آمده است و بی شک؛ اگر مشکلات مربوط به کاهش انرژی وجود نداشت میزان تولید افزایش می یافت.

 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۸ در محل سالن همايش هاي هتل المپيک واقع در تهران، درب غربي استاديوم آزادي تشکیل گردید.

در این مجمع که بیش از ۸۴٫۷۵ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمد ابراهيم راعي عزآبادي بود، که جنابان سعيد داراب ملک آبادي و محمود زيدآبادي‌نژاد در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن يحيوي رازليقي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

 

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱٫۰۹٫۳۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۴٫۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره

ضمن عرض سلام و خيرمقدم هيأت مديره شركت، حضور كلية سهامداران محترم و نمايندگان ايشان،

نمايندة محترم حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و همچنين نمايندة محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را درجلسه مجمع عمومي عادي سالانه شركت سنگ آهن گهر زمین )سهامي عام ( گرامي می دارد.

شكرگزاريم كه بارديگر خداوند منان در ساية الطاف بي دريغش، توفيق خدمتگزاري را به ما عطا فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستاي توسعة صنعت و معدن و شكوفائي اقتصاد ايران عزيزمان، با اتكا ء به حمايت هاي شما سهامداران محترم، گامهاي بزرگي را برداريم.

در سالی که گذشت توانستیم، با وجود برخـی از مشـکلات ناشـی از کاهـش قیمت هـای جهانــی و محصــولات زنجیــره ارزش فــولاد از یــک طــرف و محدودیت هــای ناشــی از قطــع شــدن بــرق و گاز بــرای واحدهــای فولادســازی از طــرف دیگــر و کمبــود نقدینگــی حاصــل از ایــن رخــداد، با افزایش میزان تولید و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا ، پيشرفت هاي بسيار مطلوبي در عملکرد مالی و عملیاتی شرکت داشته ایم، از جمله:

* رسیدن تولید کنسانتره در خطوط یک، دو و سه به بالاتر از ظرفیت اسمی به گونه ای که در سال مالی مورد گزارش میزان تولید کنسانتره در مجموع خطوط بالغ بر ۶٫۴۱۲٫۸۰۹ تن گردید.

* ثبت تولیــد گندله بـه میـزان ۳٫۵۷۳٫۲۳۹ تـن  در سـال مالـی مـورد گـزارش در سـال دوم بهره بــرداری از خــط مذکــور،

* افزایش ۲۵ درصدی در “سود عملیاتی شرکت”  و کسب ۱۲۳٫۱۴۲٫۸۶۹ میلیون ریال سود عملیاتی در شرکت در سال مالی مورد گزارش،

* افزایش ۱۹ درصدی در “سود خالص شرکت” و کسب بیش از ۱۱۷٫۲۳۰٫۰۲۱ میلیون ریال سود خالص در شرکت در سال مالی مورد گزارش،

*در سـال مالـی مـورد گـزارش سـعی گردیـد بـا وجـود افـت قیمتهـای جهانـی و کاهـش شــاخص های بــازار ســرمایه، بــا حمایــت ســهامداران عمــده کمتریــن کاهــش ارزش متوجــه ســهامداران محتــرم گــردد.

 

مرور كلی بر عملكرد شركت، میزان دستيابی به اهداف تعيين شده و دستاوردهای مهم در سال مالی ۱۴۰۰

عملکرد در حوزۀ معدن

خاکبرداری و استخراج سنگ آهن

تـا پایـان سـال مالـی منتهـی بـه آذر مـاه ۱۴۰۱ حــدود ۵۸۵ میلیــون تــن باطله بــرداری در معــدن انجــام گرفتــه اســت. همچنیــن میــزان اســتخراج مــادۀ معدنــی (ســنگ آهــن) در ایــن بــازه زمانــی حــدود ۱۱۵٫۲ میلیــون تــن بــوده اســت.

مطابــق عملیــات نقشــه برداری، حجم ســنجی و محاســبات انجــام شــده میــزان ســنگ آهن اســتخراجی از معــدن گهــر زمیــن طــی ســال مالــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حــدود ۱۳٫۶ میلیــون تــن بــوده اســت. در بخــش باطله بــرداری نیــز در حــدود ۶۵٫۲ میلیــون تــن روبــاره و باطلــه سـنگی از محـدودۀ پیـت معدن اسـتخراج شـده کــه اســتخراج ســنگ آهــن و باطلــه در ســال مالـی ۱۴۰۱ نسـبت بـه سـال ۱۴۰۰ هرکـدام بـه ترتیـب بـه میـزان ۲٫۸ میلیـون تـن کاهـش و ۱۲٫۱ میلیــون تــن افزایــش داشــته اند کــه جزییــات آن در ادامــه آورده شــده اســت

 

برنامه های آینده شرکت

  • تدوین سند چشم انداز توسعه آتی شرکت با نگاه به طرح توازن در منطقه و شرکت
  • افزایش سطح سودآوری شرکت و ارزش بازاری شرکت و در نهایت کسب بازده مناسب برای سهامداران شرکت
  • اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه .
  • افزایش کنترل های داخلی از طریق پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی
  • تأمیـن مالـی طرح هـای توسـعه از طریـق ابزارهـای بـازار سـرمایه از جملـه انتشـار اوراق بدهـی و اسـتفاده از ابزارهــای کالایی

سرمایه گذاری در زیرساخت های مورد نیاز علی الخصوص در حوزۀ انرژی