سلطان آبادی مدیر روابط عمومی بیمه دانا شد
سلطان آبادی مدیر روابط عمومی بیمه دانا شد

محمود سلطان آبادی‌، به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت بیمه دانا معرفی شد

اقتصاد و بیمه – محمود سلطان آبادی‌، به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت بیمه دانا معرفی شد.

 

سلطان آبادی پیشتر، مسولیت روابط عمومی شرکت بیمه سینا را بر عهده داشت.

پیش از سلطان آبادی، مجید ملازاده قمی، مدیریت روابط عمومی شرکت بیمه دانا را عهده دار بود.ا و چندی قبل از این سمت کناره گرفت.

از طرف تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه این انتصاب فرخنده را که حاکی از لیاقت و شایستگی جناب آقای سلطان آبادی و نگاه مدبرانه دکتر جعفری ، به مقوله ارتباط کارآمد و تعاملی بیمه دانا با ذینفعان و اصحاب رسانه میباشد به این مجموعه تبریک عرض می کنیم