سرپرست معاونت امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری معارفه شد
سرپرست معاونت امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری معارفه شد

عصر امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، طی نشستی با حضور دکتر علیرضا زمان‌پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، سرپرست معاونت امور شرکت ها و مجامع این شرکت معارفه شد

اقتصاد و بیمه – عصر امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، طی نشستی با حضور دکتر علیرضا زمان‌پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، سرپرست معاونت امور شرکت ها و مجامع این شرکت معارفه شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، در این جلسه، مهراب برزویی به عنوان سرپرست معاونت امور شرکت ها و مجامع این هلدینگ منصوب شد.

بروزیی دارای سوابق مدیریتی در وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، مدیرکل بازرسی و نظارت واگذاری های سازمان خصوصی‌سازی، صنعت بیمه کشور و عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین می باشد.

وی پیش از این به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر امور مجامع و بودجه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می کرد.