مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامی‌عام) مورخ 1400/04/14 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي وزرات کار و امور اجتماعي، سالن تلاش  برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 83/47 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و […]

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامی‌عام) مورخ 1400/04/14 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي وزرات کار و امور اجتماعي، سالن تلاش  برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور 83/47 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مرتضي شباني بود، که جنابان  سميرا منصوري و محمد رضا درخشنده  در مقام نظار اول و دوم و آقای  امير حسين نادري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 600 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

((گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه))