سرمایه گذاری ارزش افزا
سرمایه گذاری ارزش افزا
خرید عمده ی سهام یک شرکت معدنی خوشنام برای تجلی توسعه معادن و فلزات.

 

به گزارش اقتصادوبیمه و به نقل از  روابط عمومی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات :

در راستای حمایت پایدار از پروژهای معدنی و تکمیل واحدهای بهره برداری،  شرکت تجلی توانست بخش عمده سهام یکی از شرکتهای با سابقه و خوشنام فعال در حوزه معدنی را خریداری نماید.

در این اقدام و با سرمایه گذاری و خرید 40% از سهم شرکت معدن کار باختر شرکت تجلی بعنوان یکی از سهامداران و ذینفعان آن مجموع شد.

شرکت معدن کار باختر در حال حاضر بهره برداری از سه معدن در استانهای غربی کشور را بعهده دارد.