سرمایه‌گذاری تجلی در مواد نادر خاکی با ارزش بسیار بالا
سرمایه‌گذاری تجلی در مواد نادر خاکی با ارزش بسیار بالا
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به دنبال این است که کل کار بخش معدن را از اکتشاف تا استخراج و بهره‌برداری در دل خود داشته باشد ‌و زنجیره کامل را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، ما نسبت به خریداری دستگاه‌های حفاری پیشرفته اقدام کرده‌ایم

به گزارش اقتصاد بیمه،

مهندس علی اکبری مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس این شرکت تصریح کرد:

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به دنبال این است که کل کار بخش معدن را از اکتشاف تا استخراج و بهره‌برداری در دل خود داشته باشد ‌و زنجیره کامل را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، ما نسبت به خریداری دستگاه‌های حفاری پیشرفته اقدام کرده‌ایم.

ارزش معادن در بازار سرمایه عمدتا نادیده شده یا به ارزش معادن کم‌توجهی می‌شود.

وزن سرمایه‌گذاری تجلی در مواد نادر خاکی افزایش خواهد یافت. این مواد نادر ارزش بسیار بالایی دارند. یک قرارداد مشاوره با یک شرکت خارجی نیز در زمینه اکتشاف و استخراج مواد نادر خاکی امضا کرده‌ایم.