سبحان انکولوژی و رشد سودآوری با توسعه و بهبود سبد محصولات
سبحان انکولوژی و رشد سودآوری با توسعه و بهبود سبد محصولات
شرکت سبحان آنکولوژی توانست در ابتدای سال جاری دو محصول جدید دانش بنیان را روانه بازار کند.

علی پیرزادی معاونت مالی و اقتصادی شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی در گزارش عملکرد سالانه مجمع گفت: با توجه به نام گذاری شعار سال،شرکت سبحان آنکولوژی توانست در ابتدای سال جاری دو محصول جدید دانش بنیان را روانه بازار کند.
وی بیان کرد، از دیگر اهداف شرکت در سال جاری می توان به مشتری مداری،افزایش سهم بازار، افزایش حاشیه سود، کاهش هزینه های مالی،افزایش همکاری های بین المللی ،توسعه و بهبود سبد محصولات شرکت ،اصلاح ساختار سازمانی، افزایش سود آوری ،مذاکره با سازمان غذا و دارو جهت افزایش قیمت محصولات،افزایش بازارهای صادراتی تمرکز بر حوزه بازاریابی و همکاری با شرکت های دانش بنیان جهت تولید مواد اولیه اشاره کرد.

((گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))