تاریخچه سود واقعی بیمه ملت نشان می دهد سال ۹۹ سال طلایی بیمه ملت بود و این شرکت توانسته در سال ۹۹ موفق ترین عملکرد خود از بدو تاسیس تا کنون را رقم بزند. سود هر سهم بیمه ملت با ۴۴۴ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۵۸۲ ریال رسید. این اولین سالی است […]

تاریخچه سود واقعی بیمه ملت نشان می دهد سال ۹۹ سال طلایی بیمه ملت بود و این شرکت توانسته در سال ۹۹ موفق ترین عملکرد خود از بدو تاسیس تا کنون را رقم بزند.

سود هر سهم بیمه ملت با ۴۴۴ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۵۸۲ ریال رسید. این اولین سالی است که بیمه ملت این میزان از افزایش سودآوری را تجربه میکند.
حسابرس بیمه ملت : بندهای گزارش حسابرسی نسبت به سال گذشته کاهش فراوانی یافته که قابل تقدیر است