مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» با اشاره به اخذ مصوبه هیات‌مدیره «هلدینگ خلیج فارس» از آغاز ساخت طرح جدید «پتروالفین ماهشهر» در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اعلام کرد: این طرح با استفاده از خوراک ترکیبی یکی از متنوع‌ترین زنجیره‌های تولید را در این هاب پتروشیمی شکل خواهد داد. «شاپا»: […]

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» با اشاره به اخذ مصوبه هیات‌مدیره «هلدینگ خلیج فارس» از آغاز ساخت طرح جدید «پتروالفین ماهشهر» در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اعلام کرد: این طرح با استفاده از خوراک ترکیبی یکی از متنوع‌ترین زنجیره‌های تولید را در این هاب پتروشیمی شکل خواهد داد.

«شاپا»: پتروالفین ماهشهر» نسل جدید طرح‌های خوراک ترکیبی بوده که با استفاده از مازاد خوراک «اتان» و «پروپان و بوتان» غرب و شرق کارون در «ماهشهر» احداث خواهد شد. با ساخت این طرح توازن قدرت خوراک‌های «گاز و مایع» و ریسک تولید در هاب قدیمی پتروشیمی ایران دستخوش تغییرات بنیادی خواهد شد، در روزهای آینده بیشتر خواهیم نوشت …