ساحل خلیج فارس در شهر ستان بندر ماهشهر  پاکسازی شد
ساحل خلیج فارس در شهر ستان بندر ماهشهر  پاکسازی شد
همزمان با روز جهانی زمین پاک و نه به کیسه های پلاستیکی و در راستای صیانت از محیط زیست، با حضور و مشارکت فعالانه تعدادی از کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی‌ و دوستداران طبیعت، حاشیه ساحل نیلگون خلیج همیشه فارس در محل دریاچه نمک شهرستان بندر ماهشهر پاکسازی شد.


همزمان با روز جهانی زمین پاک و نه به کیسه های پلاستیکی و در راستای صیانت از محیط زیست، با حضور و مشارکت فعالانه تعدادی از کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی‌ و دوستداران طبیعت، حاشیه ساحل نیلگون خلیج همیشه فارس در محل دریاچه نمک شهرستان بندر ماهشهر پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی و دبیرخانه مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ همایش عمومی پاکسازی پسماندهای ساحل دریاچه نمک شهرستان بندر ماهشهر به مناسبت روز جهانی “زمین پاک” انجام شد.

با توجه به تاثیر پسماند و زباله پلاستیکی بر محیط زیست، شعار “سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک” به مناسبت روز جهانی “زمین پاک” توسط نهادهای جهانی محیط زیستی انتخاب شده است، که همسو با این شعار و به همین مناسبت، همایش پاکسازی پسماندهای ساحل دریاچه نمک دوشنبه ( ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)، با محوریت اداره محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و با همکاری شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه و در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی و با نقش آفرینی و مشارکت فعالین حوزه محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان برگزار گردید.