زیرمجموعه “تجلی” در مناقصه برنده شد
زیرمجموعه “تجلی” در مناقصه برنده شد

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از برنده شدن شرکت وابسته در مناقصه عملیات مس جانجا خبر داد

اقتصاد و بیمه – شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از برنده شدن شرکت وابسته در مناقصه عملیات مس جانجا خبر داد.

 

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، شرکت معدن کار باختر (شرکت سرمایه پذیر تجلی توسعه معادن و فلزات با مالکیت ۳۹.۵درصد) به منظور شرکت در مناقصه عملیات معدنکاری معدن مس جانجا در استان سیستان و بلوچستان، به عنوان برنده مناقصه اعلام شده است.