رکورد فروش ۳۶ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۰۸ درصدی ( شپدیس ) 
رکورد فروش ۳۶ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۰۸ درصدی ( شپدیس ) 
پتروشیمی پردیس در یک عملکرد عالی با صادرات ۳۰۰ هزار تن اوره و آمونیاک در مرداد توانسته رقم فروش کم نظیر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را رقم بزند!

اقتصادوبیمه

پتروشیمی پردیس در فصل اول سال مالی خود (مهر، آبان، آذر ۱۴۰۰) نه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشت و حاشیه سود خالص ۶۰ درصدی را ثبت نمود. پردیس در این فصل توانست ۹۲۹ هزار تن اوره و آمونیاک با قیمت میانگین قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان به فروش برساند.

در فصل دوم (دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۰)، میزان فروش پردیس بالغ بر شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شد که توانست حاشیه سود خالص ۶۳٫۵ درصد را ثبت کند. در این فصل، ۵۸۵ هزار تن اوره و آمونیاک با میانگین قیمت هر کیلو ۱۱٫۴۰۰ تومان به فروش رفت.

در فصل سوم (فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱)،  فروش پتروشیمی پردیس به دوازده هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید که علیرغم افزایش نرخ خوراک و یوتیلیتی، یک رکورد بی نظیر بود. این رکورد از طریق فروش ۸۶۰ هزار تن اوره و آمونیاک با میانگین قیمت هر کیلو  15.500 تومان به دست آمد. حاشیه سود شرکت هم خالص ۶۷ درصد بود.

در فصل چهارم سال مالی شپدیس (تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۱) در تیر و مرداد ، با اینکه هنوز این فصل به پایان نرسیده رکورد چشمگیر ۷ هزار میلیارد تومان با ۵۲۰ هزار تن فروش با میانگین قیمت هر کیلو محصول ۱۳٫۵۰۰ تومان نائل شد.

جمع فروش ۱۱ ماهه سال مالی شپدیس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بالغ بر سی و پنج هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که هفده هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان بود، رشد ۱۰۸ درصدی داشته است.

جمع فروش شپدیس در مرداد ماه امسال چهار هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، که دو هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بود، افزایش ۷۵ درصدی داشت. اگر شپدیس در شهریورماه جاری همچون مرداد عمل کند فروش این سال مالی به ۴۰ هزار میلیارد تومان و سود ۱۲ ماهه به ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

شایان ذکر است که شپدیس با عملکرد خود طی ۱۱ ماهه سال مالی خود، به نظر می رسد حدود ۳۷۵۰ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده باشد.