رکورد شاخص های عملیاتی گروه صنعتی بارز شکسته شد
رکورد شاخص های عملیاتی گروه صنعتی بارز شکسته شد

گروه صنعتی بارز با تدابیر مدیریتی و همت کارگران خود توانست در دوره نه ماهه رکورد شاخص های عملیاتی خود را جابجا نماید و در رتبه نخست میان رقبا در شاخص های اقتصادی و تولیدی قرار گیرد

اقتصاد و بیمه – گروه صنعتی بارز با تدابیر مدیریتی و همت کارگران خود توانست در دوره نه ماهه رکورد شاخص های عملیاتی خود را جابجا نماید و در رتبه نخست میان رقبا در شاخص های اقتصادی و تولیدی قرار گیرد.

 

به گزارش شستا رسانه، با اقداماتی همچون اصلاح تکنولوژی و بهبود وزن تایر، اصلاح ترکیب تولید و کاهش تولید تایر های زیان ده، افزایش تولیدات سودآور رادیال، بهبود کانال های توزیع، هوشمندی در زمان خرید بعضی از مواد مورد نیاز از جمله کائوچو طبیعی و تولید محصولات جدید توانست در دوره نه ماهه گذشته افزایش ۷۵ درصدی نرخ سهام گروه با حاشیه سود خالص ۴.۳ درصدی، حاشیه سود ناخاص ۱۰.۱ درصدی و بازده سرمایه ۴۳.۳ درصدی در میان تولید کنندگان تایر رتبه نخست را کسب و با بالاترین بازده و حاشیه سود را نسبت به رقبا کسب نماید.