رکورد حجم معاملات روزانه پترول شکست
رکورد حجم معاملات روزانه پترول شکست

معاملات سهم پترول به حجمی بیش از ۷۵۲ میلیون رسید

اقتصاد و بیمه – معاملات سهم پترول به حجمی بیش از ۷۵۲ میلیون رسید.

 

به گزارش روابط عمومی پترول، ۷۵۲.۹ میلیون سهم پترول در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ معامله شد که در یک سال منتهی به این تاریخ بی سابقه بوده‌است.