رکورد توانگری مالی صنعت بیمه توسط بیمه ملت شکسته شد
رکورد توانگری مالی صنعت بیمه توسط بیمه ملت شکسته شد
بیمه مرکزی اعلام کرد نسبت توانگری بیمه ملت روی عدد خیره کننده ۳۸۶ ایستاده است .

بنابراین بیمه ملت در سال ۱۴۰۰ در بین بیمه های جنرال رکورد بالاترین سطح توانگری مالی دو دهه اخیر صنعت بیمه را در اختیار خود گرفته است