بیمه مرکزی اعلام کرد نسبت توانگری بیمه ملت روی عدد خیره کننده ۳۸۶ ایستاده است .

بنابراین بیمه ملت در سال ۱۴۰۰ در بین بیمه های جنرال رکورد بالاترین سطح توانگری مالی دو دهه اخیر صنعت بیمه را در اختیار خود گرفته است