برای نخستین‌بار، در تاریخ راه‌اندازی پتروشیمی شهید تندگویان، با ثبت یک رکورد جدید، در سال ۹۹ تولید تجمعی محصولات زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات به رقم بی‌سابقه یک میلیون و ۱۰۴ هزار تن رسید. خبر خوب دیگر آنجاست که اسفندماه پارسال هم مجموع تولید تجمعی به حدود ۱۰۴ هزار تن رسید و برای دومین‌ماه متوالی (بهمن و […]

برای نخستین‌بار، در تاریخ راه‌اندازی پتروشیمی شهید تندگویان، با ثبت یک رکورد جدید، در سال ۹۹ تولید تجمعی محصولات زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات به رقم بی‌سابقه یک میلیون و ۱۰۴ هزار تن رسید.

خبر خوب دیگر آنجاست که اسفندماه پارسال هم مجموع تولید تجمعی به حدود ۱۰۴ هزار تن رسید و برای دومین‌ماه متوالی (بهمن و اسفند) تولید ماهانه از مرز یکصد هزار تن گذشت، که استمرار این تولید از ثبت رکوردهای جدید در ماه‌های پیش روی حکایت دارد تا «رضا قاسمی‌شهری» هم با این رکوردهای تولید در پتروشیمی شهید تندگویان آخر و عاقبت به‌خیر شود …