رکورد تاریخی تولید در قلب هاب پتروشیمی ایران شکست
رکورد تاریخی تولید در قلب هاب پتروشیمی ایران شکست

💎 حضور «حمیدرضا رستمی» در پتروشیمی بندرامام درحالی وارد چهارمین سال می‌شود که پس از اجرای بزرگترین پروژه تعمیرات اساسی تاریخ صنعت پتروشیمی که منجر به نوسازی و بازسازی کامل این مجتمع پابه سن گذاشته پتروشیمی ایران شد، حالا چشم این پتروشیمی به ثبت رکوردهای جدید روشن شده است. 💎 از پتروشیمی بندرامام خبر می‌رسد […]

💎 حضور «حمیدرضا رستمی» در پتروشیمی بندرامام درحالی وارد چهارمین سال می‌شود که پس از اجرای بزرگترین پروژه تعمیرات اساسی تاریخ صنعت پتروشیمی که منجر به نوسازی و بازسازی کامل این مجتمع پابه سن گذاشته پتروشیمی ایران شد، حالا چشم این پتروشیمی به ثبت رکوردهای جدید روشن شده است.

💎 از پتروشیمی بندرامام خبر می‌رسد که با وجود توقف یک ماهه واحد «پلی‌اتیلن سبک خطی» به دلیل انجام تعمیرات اساسی، با تولید ۱۱۲ هزار تن محصول و دستیابی به ۱۱۲ درصد نسبت تولید به ظرفیت نصب شده، رکورد جدیدی در تولید محصولات پلیمری بندرامام به ثبت رسیده است.

🛢 «شاپا»: صنعت پتروشیمی با ثبت رکوردهای تولید بیگانه نیست اما اوج مدیریت هوشمندانه در فرآیند تولید پتروشیمی بندرامام را باید در استفاده حداکثری خوراک بنزین پیرولیز جستجو کرد که منجر به افزایش سودآوری، بالا رفتن نسبت تولید در زنجیره محصولات آروماتیک، الفین و پلیمرها شده است.