رکوردشکنی های مند دشتی به ۱۴۰۱ رسید
رکوردشکنی های مند دشتی به ۱۴۰۱ رسید

🔹شرکت سیمان مند دشتی با تولید ۱۰۸،۶۹۸ تن کلینکر در فروردین ماه ۱۴۰۱ رکورد تولید ماهانه خود را از ابتدای شروع به کار شکست. 🔸این شرکت در سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۶ ماه که سه ماه آن متوالی بوده است توانست بالای یک صد هزار تن تولید داشته […]

🔹شرکت سیمان مند دشتی با تولید ۱۰۸،۶۹۸ تن کلینکر در فروردین ماه ۱۴۰۱ رکورد تولید ماهانه خود را از ابتدای شروع به کار شکست.
🔸این شرکت در سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۶ ماه که سه ماه آن متوالی بوده است توانست بالای یک صد هزار تن تولید داشته است.
🔹این در حالی است که ظرفیت اسمی تولید روزانه ۳۳۰۰ تن تعریف شده است. در بهترین شرایط و آرمانی ترین حالت تولید در ۳۱ روز ماه ۱۰۲ هزار تن می‌شود تولید کرد که شرکت سیمان مند دشتی این ظرفیت را با ثبت رکوردی دیگر در سال جدید افزایش داد.